Οι ιέρειες της αφής της Ολυμπιακής φλόγας στην Arena 2

Οι ιέρειες της αφής της Ολυμπιακής φλόγας στην Arena 2

Οι ιέρειες της αφής της Ολυμπιακής φλόγας προβάρουν το τελετουργικό τους στην Arena 2 της All Stars Arena OAKA!